982122912428+

contact@bamdadlaw.com

مقالات حقوقی

تفاوت بذل مهریه و ابراء ذمه

تفاوت بذل مهریه و ابراء ذمه

بذل مهریه توسط زن قابل رجوع و ابراء ذمه شوهر، غیر قابل رجوع است. در صورتی که زن مهریه خود را به صورت سکه تعیین شده باشد ببخشد می تواند بعدا از آن، رجوع نماید؛ حتی اگر این بخشش طی سند رسمی در دفترخانه انجام ...

حل اختلافات حقوقی

حل اختلافات حقوقی

وکیل حل اختلافات حقوقی حل اختلافات حقوقی امری مهم و حساس است که به دست وکلای موسسه حقوقی بامداد انجام می‌پذیرد. این مهم به نیت رسیدن به یک توافق منصفانه و قابل قبول بین طرفین انجام می‌شود. در راستای این هدف، طرفین تمام تلاش خود ...

تنطیم حرفه ای قراردادها

تنطیم حرفه ای قراردادها

وکیل تنظیم حرفه‌ای قرارداد نوشتن متن قرارداد و نحوه تنطیم حرفه ای قراردادها کاری یکی از مهارت‌های مهمی است که می‌تواند سرنوشت افراد، شرکت‌ها و کسب و کارها را رقم بزند. این کار با جزئیات و نکاتی همراه است که چالش‌های نوشتن قرارداد را بیشتر ...