خدمات

ویژگی بارز موسسه حقوقی بامداد توجه ویژه به خواسته‌های موکلین و در نظر گرفتن ویژگی های منحصر ‌به فرد هر پرونده حقوقی و طرح‌ریزی روش انجام کار بر‌اساس خصوصیات و ویژگی‌های همان مورد است. به‌عبارت دیگر در موسسه حقوقی بامداد، دانش، تخصص و تجربه حقوقی با دقت در خدمت ویژگی‌های هر پرونده حقوقی به‌طور مستقل قرار می‌گیرد تا راه حل‌های حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات برای هر مورد طراحی و شخصی سازی شود


خدمات

موسسه حقوقی بامداد

طیف گسترده‌ای از خدمات حقوقی عمومی و تخصصی توسط همکاران موسسه بنا به فراخور موضوع و تخصص همکاران ارایه می‌شود.

در صورت وجود حداقل یک عامل خارجی یا به عبارت بهتر یک عامل غیر ایرانی در مبادلات كاري و تجاري شرکت ها و صاحبان مشاغل، نیاز به مشاوره و خدمات حقوق تجاری بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود. خدمات تنظیم ‍پیش‌نویس قرارداد و مشاوره و همراهی در مذاکرات قراردادی و عقد قراردادهای تجاری بين‌المللی در کنار مشاوره برای حل چالش های حین اجرا و اختلافات ناشی از قرارداد از جمله خدمات زیرمجموعه قرارداد‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد.

برخی قرارداد‌های تجاری بین‌المللی رایج به شرح آتی می‌باشند:

 • قراردادهای همکاری های تجاری Commercial Cooperation Agreements
 • قراردادهای جوینت ونچر Joint Venture Agreements
 • قراردادهای نمایندگی Commercial Agency Agreements
 • قراردادهای توزیع Distributorship Agreements
 • قراردادهای انتقال تکنولوژی Transfer of Technology Agreements
 • قراردادهای فرانشیز Franchise Agreements
 • قراردادهای لیسانس یا حق امتیاز نرم افزارهای کامپیوتری Software Licenses

برای آغاز فعالیت حرفه‌ای نظام‌مند، عموماً تصمیم گیری برای ثبت کارآمدترین نوع شرکت تجاری از اموری است که نیاز به دانستن جنبه‌های حقوقی دارد. هم‌چنین تاسیس و راه اندازی شرکت، امور مرتبط با اداره و ادامه فعالیت هر شرکت، گسترش ظرفیت‌ها و ورود به حوزه‌ها و بازار‌های جدید از طریق ادغام با دیگر شرکت‌ها و یا تبدیل شرکت از یک نوع به نوعی دیگر و نیز به کار بردن شیوه های موثر جهت حمایت از دارایی های فکری (Intellectual Property) و اعتبار تجارتی و هم‌چنین انحلال و ورشکستگی شرکت‌ها از خدمات زیر مجموعه این بخش می‌باشند.

از سوی دیگر، موسسات غیر انتفاعی، بنیاد‌ها، موسسات خیریه و به‌طور‌کلی هرگونه تشکیلاتی که دارای شخصیت حقوقی حقوق خصوصی می‌باشد از خدمات مرتبط با این بخش می‌توانند بهره‌مند شوند.

 • تنظیم شرکت نامه و اساسنامه
 • تبدیل و ادغام شرکت‌ها
 • ورشکستگی و تصفیه
 • انجام کلیه امور ثبتی مربوط به شرکت‌ها و پلمپ دفاتر تجاری
 • اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی

در‌خصوص یک فعالیت استارتاپی، ملاحظات حقوقی مختلفی باید مدنظر قرار گیرند که برخی از آن‌ها مختص به فعالیت استارتاپی و برخی دیگر ممکن است با سایر انواع فعالیت‌های تجاری مشترک باشند. چگونگی حمایت از ایده‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری و ارزیابی مالی ایده و آورده‌های نامحسوس از ملاحظات رایج در‌خصوص استارتاپ‌ها می‌باشند که جنبه‌های حقوقی هم دارند. تنظیم قرارداد میان هم‌بنیان‌گذاران و قرارداد میان سهامداران و تبدیل وام به سهام در طول زمان بنا به مورد از موضوعات دیگری است که به‌طور خاص، نیاز به مشاوره و مداخله حقوقی دارند. هم‌چنین نحوه برخورد با اطلاعات مشتری در فضای مجازی از یک سو و تعهد اعضا به حفظ رازداری و عدم رقابت با فعالیت استارتاپی از دیگر چالش‌های حقوقی پیش روی استارتاپ‌ها می‌باشند.

 • تنظیم تفاهم نامه و قرارداد بین هم بنیان گذاران
 • تنظیم قراردادهای همکاری تجاری
 • تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و قرارداد بین سهامداران و تبدیل وام به سهام
 • قراداد تعهد به رازداری و عدم افشای اسرار تجاری و عدم رقابت با همکاران استارتاپ
 • حقوق مربوط به حمایت از مصرف کننده در فضای مجازی

حمایت از اعتبار تجاری و مزیت رقابتی اشخاص از طریق ثبت و حمایت از نام‌ها، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات به اتکاء شیوه های حمایت از مالکیت‌های فکری (Intellectual Property) امکان پذیر می باشد. در این زمینه، خدمات مربوط به حفظ این دسته از حقوق، اعم از انعقاد قرارداد، ثبت، تمدید اعتبار، انجام داوری یا طرح دعاوی و پیگیری شکایات مرتبط با ادعاها و اختلافات این حوزه، در این زیر مجموعه قرار می‌گیرند.
همچنین در راستای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به تنظیم انواع قراردادها و مشاوره در زمینه حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری می پردازیم.

 • حفظ و حمایت از حقوق ناشی از اعتبار تجاری شرکت‌ها و صاحبان مشاغل
 • خدمات ثبت نام های تجاری، علایم تجاری، طرح های صنعتی و اختراع از طریق ثبت در ایران و ثبت بین المللی و همزمان آن ها در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید و PCT
 • دعاوی ناشی از اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌ها، تشابه علائم تجاری و طرح های صنعتی، عدم وصف تمایز دهندگی و اختراعات
 • مجوزهای بهره‌برداری و خدمات مربوط به انتقال حقوق ناشی از علائم و مجوز بهره برداری از علائم تجاری
 • تنظیم قراردادهای کپی رایت در رابطه با نرم افزارهای کامپیوتری، آثار ادبی و هنری
 • دعاوی ناشی از اختلافات مربوط حقوق مولف در حوزه کپی رایت
 • تنظیم توافقنامه همکاری در خلق اثر هنری یا ادبی

دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی مورد نیاز خود ناگزیر به استفاده از خدمات بخش خصوصی متخصص و دارای صلاحیت در رشته‌های مرتبط با موضوع هستند. برای استفاده از خدمات این قبیل اشخاص معمولا لازم است تشریفات خاصی برای انتخاب آن‌ها رعایت و مطابق دستور‌العمل‌های مرتبط در فرمت مشخصی با آن‌ها قرارداد بسته شود. تفسیر و اجرای قرارداد‌های موسوم به پیمان علاوه بر ملاحظات عام حقوقی، نیازمند تسلط بر قواعد مخصوص به پیمان در قرارداد‌های پیمانکاری و مهندسی مشاور می‌باشد.

 • تنظیم پیمان و مشاوره در خصوص شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • دعاوی مبتنی بر اختلافات ناشی از پیمان و دعاوی مطالبه خسارات
 • انجام فرآیند داوری و نیز وکالت در داوری در داوری های موردی و یا مرکز داوری اتاق بازرگانی و شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه
 • شکایات حوادث ناشی از کار در مراجع کیفری

برای تبیین حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در روابط کاری بین کارگر و کارفرما و ضوابط استخدامی شرکت‌ها و نیز آیین نامه‌های محیط کار هم‌چنین برای به‌کارگیری نیروی کار خارجی به معیار‌ها و حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تامین اجتماعی باید توجه شود. هم‌چنین در‌صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما در‌خصوص مقررات کار و یا قطع روابط کاری و برای وصول مطالبات مالی مورد اختلاف کارگر، طرح موضوع در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما بر اساس ضوابط حقوق کار خواهد بود.

 • دعاوی اداره کار (هیات های تشخیص و حل اختلاف)
 • شکایات از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و تامین اجتماعی
 • شکایات در دیوان عدالت اداری
 • شکایات از تصمیمات ادارات و دستگاه های دولتی
 • تنظیم قراردادهای استخدامی و مقررات مربوطه

در رابطه با احوال شخصیه اتباع ایرانی مقیم داخل و یا خارج از کشور، رایج ترین خدمات حقوقی موسسه حقوقی بامداد به شرح آتی می‌باشد.

 • دعاوی طلاق توافقی و طلاق به درخواست هر یک از زوج و یا زوجه
 • دعاوی مربوط به حقوق مالی زوجین قبل و هنگام طلاق
 • حضانت طفل
 • دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تقسیم ترکه مربوط به ایرانیان مقیم داخل و یا خارج و تنظیم وصیت نامه
 • تغییر نام و تغییر سن

داوری یکی از روش های موثر و تخصصی حل و فصل اختلافات است. به جز مواردی که ارجاع آن ها به داوری به موجب قانون منع شده در سایر امور امکان حل و فصل اختلاف از طریق داوری وجود دارد. در این رابطه می توان ضمن قرارداد، حل و فصل اختلافات احتمالی آتی را در قالب شرط داوری پیش بینی نمود و یا حین بروز اختلاف با نگارش یک قرارداد مجزا، موضوع را از طریق داوری خاتمه داد. رای داوری می‌تواند برای طرفین الزام آور و غیر قابل تجدیدنظر باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر

و دریافت وقت مشاوره

هم‌اینک با شماره تلفن‌های ما تماس حاصل فرمایید

1

قرارداد‌ها

در کنار جنبه‌های فنی و تخصصی موضوع قرارداد، جنبه‌های حقوقی هر قراردادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مسایلی مانند پیش‌بینی شروط صحیح منطبق با ماهیت قرارداد و طبیعت موضوع قرارداد، تبیین مسئولیت‌ها و حقوق هر یک از طرفین، حدود مسئولیت و سقف مسئولیت هر یک از طرفین، خاتمه قرارداد و راه‌های برهم‌زدن یک‌طرفه قرارداد، و از همه مهم‌تر انتخاب قالب و عنوان صحیح قرارداد از موضوعاتی هستند که چنان‌چه به شکل درست انتخاب شوند به اجرای قرارداد و براورده شدن نیاز‌های طرفین قرارداد کمک زیادی خواهد کرد. هم‌چنین ضوابط قانونی و مجوز های لازم برای فعالیت در صنایع مختلف از مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
2

مشاوره

مشاوره موسسه خدمات حقوقی بامداد، طیف گسترده ای از موضوعات حقوقی اعم از مسائل حقوق داخلی و بین المللی را در حوزه شروع یک کسب و کار در قالب شرکت مدنی، تجاری یا نمایندگی و… را بر می گیرد.
در واقع هر فعالیت تجاری-اقتصادی که با اتکا به آگاهی کامل بر مسائل حقوقی و نگاه جامع به قوانین ومقررات مربوط به حوزه فعالیت آغاز گردد؛ احتمال درگیر شدن آن با مسائل، مشکلات و یا اختلافاتی که تبعات حقوقی خواهند داشت کاهش می‌یابد.
در این راستا، مشاوره حقوقی با ترسیم مسیر پیش رو در تبیین نقشه راه با قالبی صحیح در پیشگیری از مسائل و اختلافات آتی، امری اساسی و موثر می‌باشد.
3

حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات می‌تواند از طریق شیوه‌های خارج از دادگاه و یا روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (Alternative Dispute Resolution) و بدون مراجعه به دادگاه صورت گیرد. این روش‌ها شامل: مذاکره، سازش میان طرفین، میانجی گری و داوری می‌باشد که توسط وکلای دادگستری و یا کارشناسان متخصص در رشته‌های مربوط به موضوع مورد اختلاف صورت می‌گیرد. بدیهی است حصول نتیجه از طریق این شیوه‌ها به لحاظ سرعت و هزینه در مقایسه با پی‌گیری مسائل از طریق مراجع قضایی به صرفه و اصلح می‌باشد.
علاوه بر این، وکلای موسسه می‌توانند برای حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق طرح موضوع در مراجع قضایی و شبه قضایی به روش تخصصی و صحیح به پی‌گیری موضوع اقدام نمایند.