982122912428+

contact@bamdadlaw.com

دعاوی خانوادگی

خانواده مهم‌ترین رکن اجتماع است , امور حقوقی خانواده با عقد نکاح آغاز می‌شود.

در حقیقت “نکاح” از عقودی است که بر پایه عواطف انسانی بنا شده است. بنابراین استحکام آن نه تنها باعث سلامت روانی فرد، بلکه سلامت روانی اجتماع را نیز به دنبال دارد.

اما زمانی که امکان ادامه آن برای طرفین مقدور نباشد به ناچار باید میان زوجین فصل خصومت شود که طلاق راه کار پایان عقد ازدواج است.

طلاق انواع مختلفی دارد و با توجه به اینکه زوج یا زوجه تقاضای جدایی نمایند اثرات متفاوتی نیز به جای می‌گذارد.

نحوه مطالبه حقوق مالی زوجین از یکدیگر نیز سبب طرح دعاوی متفاوتی در دادگاه می‌شود که شایع‌ترین آن ها مطالبه مهر است و همچنین سایر حقوق مالی زوجه مثل، نفقه، اجرت المثل و… یا مطابق با عقد نامه شروطی که در ضمن آن می‌آید امکان مطالبه حقوقی را به طرفین می‌دهد

اگر چه طلاق امری مذموم است اما در بسیاری از زندگی‌هایی که، آرامشی در تداوم آن وجود ندارد راه کاری است برای فرصت دوباره ادامه جریان زندگی بدون تنش؛ که در این مسیر موسسه حقوقی بامداد امکان ارائه مشاوره و قبول دعاوی خانوادگی را از طریق وکلای با تجربه فراهم نموده است.

وکیل پایه یک دادگستری – بهترین وکیل در تهران – موسسه حقوقی در شریعتی – موسسه حقوقی در میرداماد