982122912428+

contact@bamdadlaw.com

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالكيت فكري، حقوقی است كه شخص نسبت به يافته‌های ذهنی خود دارد كه قلمرو آن وسيع است و شامل هر آنچه كه از فكر و ذهن آدمی نشات گرفته مي‌شود. ممكن است به حوزه علم، هنر، صنعت يا تجارت تعلق داشته باشد.

اما اين تعريف به اين معنا نيست كه هر چيزی كه در ذهن به صورت ايده شكل گرفت در زمره حقوق مالكيت فكری قرار می گيرد بلكه آنچه عينيت يافته و به صورت ملموس تجلی می‌يابد، می‌تواند از جمله مصاديق اين شاخه از حقوق قرار گيرد.
در واقع حقوق مالکیت فکری ساختاری است که به شناسایی حق پدیدآورنده می‌پردازد و باتکیه بر نظریات حقوقی گوناگون مترصد حمایت از یک اثر و خالق آن است، که به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود.

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری در ایران

در کشور ما ایران به دلیل عضویت داشتن در کنوانسیون پاریس امکان حمایت از کلیه مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حمایت ازاختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به صورت کامل و به نحوی که در سراسر جهان وجود دارد فراهم است.

اما در زمینه مالکیت ادبی و هنری یا حمایت کپی رایت به دلیل عدم امکان شرایط مقتضی برای عضویت در کنوانسیون برن شرایط حمایت به حد کافی فراهم نیست اگر چه در این زمینه نیز قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ وجود دارد اما نیاز جامعه امروز را مرتفع نساخته است.
علیرغم وجود نواقصی که در قانون وجود دارد اینگونه دعاوی در دادگاه‌ها مطرح بوده و از اینگونه آثار نیز حمایت می‌شود.

موسسه حقوقی بامداد نیز در این راستا با دارا بودن وکلای برجسته و کارشناسان متخصص در زمینه مالکیت فکری و حقوق فردی امکان ارائه مشاوره و قبول دعاوی در این زمینه را داراست.

بهترین وکیل در تهرانوکیل پایه یک دادگستریموسسه حقوقی در شریعتیموسسه حقوقی در میرداماد