982122912428+

contact@bamdadlaw.com

 

تنظیم قرارداد‌های حقوقی

 قراردادهای حقوقی با توجه به نوع روابطی که اشخاص با یکدیگر بر قرار می‌کنند انواع مختلفی دارند ولی در هر یک از آن‌ها مواردی مشترک است که ذکر آن‌ها می‌پردازیم.

تنظیم قراردادهای حقوقی در موسسه حقوقی بامداد – موسسه حقوقی در میرداماد

بطور مثال از جمله ارکان قرارداد حقوقی دو طرفی هستند که قصد برقراری یک رابطه حقوقی را دارند.

ممکن است این دو شخص افراد حقیقی باشند یا حقوقی که ویژگی‌هایی که هر یک برای انعقاد عقد نیاز دارند متفاوت است.

افراد حقیقی به لحاظ هوشیاری، که در قانون از آن “اهلیت” یاد می‌کنیم، باید در سلامت کامل باشند و سن آن‌ها به سن رشد (18 سال تمام) رسیده باشد مگر گواهی احراز رشد از دادگاه صالح دریافت کرده باشند.

شرکت برای شرکت‌ها مصداقی ندارد در عوض باید کسانی که مبادرت به امضای قرارداد می‌نمایند سمت آن ها مشخص شده باشد و به لحاظ قانونی دارای اختیارات لازم برای امضاء قرارداد باشند که این امر به وسیله صورتجلسات هیات مدیره و روزنامه رسمی شرکت قابل احراز است.

دو طرفی که مترصد امضای قرارداد هستند باید در کمال رضایت برای موضوع عقد توافق کنند در عقودی که موقت هستند، مدت باید مشخص گردد. پس از آن مبلغ قرارداد تعیین می‌شود، محل و تنظیم قراداد و محل ایفاء تعهد یا انجام عمل مورد توافق تعیین می‌شود.
در تنظیم قراردادهای حقوقی تعهداتی که هر یک از طرفین نسبت به یکدیگر دارند نیز باید به صراحت قید شود.

هزینه‌هایی که در اجرای و تنظیم قراردادهای حقوقی صورت می‌گیرد معین می‌شود که چه کسی مسئول پرداخت آن‌ها است. این امور به صورت کلی در تمامی قراردادها وجود دارند.

پس از این موارد ، موضوعاتی در قرارداد ذکر می‌شود که با توجه به نوع عقد متفاوت است و دارای جزئیات دقیقی است که متناسب با موضوع توافق تعیین می‌شود.

موسسه حقوقی در میرداماد آمادگی دارد تا با ارجاع امر به وکلای پایه یک دادگستری که تخصص کافی در تنظیم قراردادهای حقوقی را دارند با ارائه مشاوره‌های ثبتی و حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادها با افراد، شرکتها و سازمانها همکاری نماید.

در صورت نیاز به مشاوره‌های تخصصی در خصوص تنظیم قراردادهای حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی، ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور و حقوق مالکیت فکری با کارشناسان موسسه حقوقی بامداد در ارتباط باشید.